Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

NATAZ Entertainment hecht veel waarde aan de AVG en heeft voorzorgsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Cookie verklaring van NATAZ Entertainment.

Privacyverklaring NATAZ Entertainment

NATAZ Entertainment hecht veel belang aan privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. We willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit beleid wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. De persoonsgegevens worden op een passende organisatorische manier beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

NATAZ Entertainment is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

NATAZ Entertainment
Rosmolenplein 9
5014 ES Tilburg

Kvk Nummer: 82215944

Welke gegevens slaan we van je op?

We bewaren persoonlijke informatie zoals je naam en e-mail en andere door jouw zelf ingevulde gegevens. Onze website maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien. Ons Content Management System maakt gebruik van een applicatie om crash gegevens te rapporteren. Privacy gegevens hierbij kunnen bijvoorbeeld het IP adres van de gebruiker zijn en de crash informatie. Maak je gebruik van de app, dan worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

Facebook
De app verzamelt persoonlijke informatie zoals een naam, email, user ID en profielfoto.

Tracking
De app maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien.

Crash Reports
De app maakt gebruik van Fatal Error Notify om crash gegevens te rapporteren aan de ontwikkelaars. Privacy gegevens hierbij zijn het IP adres van de gebruiker en de crash informatie.

Wat is het doel van het opslaan van je gegevens?

Wanneer je ons een e-mail zendt, zullen wij je persoonsgegevens gebruiken om op de inhoud van je mail te reageren. NATAZ Entertainment kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of -indien van toepassing- in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Je gegevens worden beheerd door de eigenaresse van NATAZ Entertainment. We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten NATAZ Entertainment voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om je te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met NATAZ Entertainment die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit
Wanneer NATAZ Entertainment je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt.

Recht op correctie
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om op elk moment de door NATAZ Entertainment verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Indien niet anders afgesproken, bewaren we je gegevens oneindig, tenzij jij nadrukkelijk verzoekt je gegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van NATAZ Entertainment zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Recht op restrictie
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om NATAZ Entertainment te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet NATAZ Entertainment elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als NATAZ Entertainment de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Jouw vragen met betrekking tot de bovengenoemde rechten behandelen we dan ook zeker. Je kunt ons altijd bereiken via info@nataz-entertainment.nl.

Indien je van mening bent dat NATAZ Entertainment je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. We komen er dan samen ongetwijfeld uit. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. We maken deze wijzigingen in de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of je rechten via de website.

Cookieverklaring

Www.nataz-entertainment.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flashapplicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website(s), maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn heel belangrijk. Dankzij de vaak anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte cookies en hun doelstellingen

Functionele cookies:
Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.
Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op.

Analytische cookies:
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt; bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
* het aantal unieke bezoekers
* hoe vaak gebruikers de site bezoeken
* welke pagina’s gebruikers bekijken
* hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
* bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen, dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt tevens aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
In verband met voortdurende ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In onze artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.nataz-entertainment.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle over wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn.

Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten per e-mail: info@nataz-entertainment.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen, of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op: info@nataz-entertainment.nl.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.nataz-entertainment.nl en alle subpagina’s en domeinen die hieronder vallen (zoals www.nataz-entertainment.com), alsook op de door (of in opdracht van) Natascha van der Made, al dan niet via voornoemde website en verstuurde e-mails. Door het gebruik van de website, stem je in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Natascha van der Made, haar leven, haar muziek, haar activiteiten en eventuele evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

De website wordt door of in opdracht van Natascha van der Made met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Natascha worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Natascha uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Natascha niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die op deze website wordt aangeboden.

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Natascha of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Natascha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website. Er is sprake van een notice-and-take-down beleid, deze geldt zowel voor de content op de pagina’s beheerd door Natascha, als voor de pagina’s die users content bevatten, zoals de weblogs die individuele gebruikers toestaat.

Notice-and-Take-Down-procedure

1.0 Algemeen

1.1 In het onderstaande beschrijft nataz-entertainment.nl de procedure waarmee zij meldingen in het kader van Notice-and-Take-Down zal afhandelen. Het betreffen verzoeken tot het wijzigen of verwijderen van aanbod op de nataz-entertainment.nl website dat afkomstig is van nataz-entertainment.nl en/of van externe verkopers. Dit aanbod is identificeerbaar doordat daarbij vermeld is dat het product/dienst verkocht wordt door een andere partij.

1.2 Nataz-entertainment.nl zal verzoeken in het kader van deze NTD-procedure zo veel mogelijk volgens de hierna opgenomen regeling uitvoeren. Nataz-entertainment.nl biedt deze regeling echter op vrijwillige basis aan en is op geen enkele wijze gehouden aan verzoeken in het kader van deze regeling te voldoen. Verzoekers noch derden kunnen aan deze procedure rechten ontlenen. Het staat nataz-entertainment.nl vrij om verzoeken niet in behandeling te nemen, af te wijzen of van deze procedure af te wijken.

1.3 Nataz-entertainment.nl kan in het kader van de procedure nadere vragen stellen of in overleg treden met de verzoeker, de externe verkoper of derden.

1.4 Deze procedure is niet van toepassing op situaties waar voor nataz-entertainment.nl op basis van wetgeving en jurisprudentie andere verplichtingen gelden.

2. Buiten gebruik stellen aanbod
2.1 Verzoeken tot het verwijderen van content op de nataz-entertainment.nl websites worden alleen in behandeling genomen:

a. indien deze worden ingediend door een belanghebbende;
b. met het doel om tegen de content die onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) op te treden;
c. na ontvangst van een volledig ingevuld en van de vereiste bijlagen voorziene mail.

2.2 Na ontvangst van een verzoek zal nataz-entertainment.nl:
a. de ontvangst hiervan bevestigen;
b. controleren of het verzoek aan de formele vereisten voldoet en zo nodig verzoeken dit te herstellen;
c. beoordelen of andere mogelijkheden voldoende zijn uitgeput en zo nodig doorverwijzen (zie nadere toelichting hierna);
d. beoordelen of er sprake is van aanbod dat onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en of dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van de content rechtvaardigt (zie nadere toelichting hierna);
e. de content buiten gebruik stellen dan wel aanpassen of het verzoek afwijzen (zie nadere toelichting hierna).

2.3 Ad c. Indien de melder de externe gebruiker nog niet zelf heeft benaderd, geeft nataz-entertainment.nl het verzoek (met naam en toenaam van de melder) door aan de gebruiker met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert nataz-entertainment.nl de melder over het doorgeven. Nataz-entertainment.nl geeft het antwoord van de externe verkoper door aan de melder. Indien de melder akkoord is met de reactie dan is het verzoek afgehandeld en geeft nataz-entertainment.nl dit aan de gebruiker door. Indien niet binnen twee werkdagen door de gebruiker wordt gereageerd dan kan nataz-entertainment.nl het aanbod direct verwijderen. Indien de gebruiker niet bereid is het aanbod te verwijderen/aan te passen en dit voldoende motiveert, doorloopt nataz-entertainment.nl de stappen d en e.

2.4 Ad d. Nataz-entertainment.nl zal de content slechts buiten gebruik stellen indien zij vaststelt dat het onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en zij dit als dermate ernstig beoordeelt dat dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van de content rechtvaardigt. Nataz-entertainment.nl zal deze beoordeling zorgvuldig en naar beste kunnen uitvoeren. Nataz-entertainment.nl is echter niet gehouden om op te treden tegen het aanbod dat onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en het staat haar geheel vrij om om haar moverende redenen hiertegen niet op te treden.

2.5 Ad e. Nataz-entertainment.nl zal aan een verzoek tot het buiten gebruik stellen van aanbod slechts gevolg geven indien de melder nataz-entertainment.nl, en alle daarbij betrokken personen, vrijwaart tegen iedere schade die nataz-entertainment.nl of de daarbij betrokken personen lijden als gevolg van het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de betreffende content. Nataz-entertainment.nl kan daarnaast andere voorwaarden stellen aan toewijzing van een verzoek. Indien nataz-entertainment.nl het verzoek afwijst zal zij dit besluit aan de verzoeker bekend maken.

2.6 Indien er naar het oordeel van de melder sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal nataz-entertainment.nl binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal nataz-entertainment.nl bepalen of het verzoek wordt behandeld binnen één werkdag en zal nataz-entertainment.nl (indien van toepassing) de gebruiker in plaats van twee maar één werkdag gunnen om de melding te beoordelen en daarop terug te komen.

2.7 De gehele procedure als hiervoor genoemd zal door nataz-entertainment.nl binnen maximaal 15 werkdagen worden doorlopen.

Contact

Je kunt voor vragen omtrent deze bepaling en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website terecht bij Natascha van der Made.

Bedrijfsinfo

NATAZ Entertainment
Rosmolenplein 9
5014 ES Tilburg

KvK-nummer: 82215944

Laatste update: 6 februari 2023